Λοιπά θέματα

Συμβουλευτική δράση για ΑΜΕΑ

Η Αλληλεγγύη Πειραιά θα παρέχει πληροφόρηση και ενημέρωση, σχετικά με Άτομα με Αναπηρία και τις οικογένειες τους, για θέματα σχετικά με τα δικαιώματα Ατόμων με Αναπηρία, παροχές υγειονομικής περίθαλψης, επιδόματα και ειδικά σχολεία.

Η πληροφόρηση και η ενημέρωση θα παρέχεται ( μετά από τηλεφωνική συνεννόηση στο 6906427285 )

Leave a Comment